Matematik İşleçleri (+, -, *, /)

Aritmetik işleçler matematiksel işlemleri yapmamıza yarayan temel işleçlerdir. Yukarıdaki programlarda gördüğünüz üzere toplama (+) ve çıkarma (-) işlemlerini zaten kullanmıştık. Matematiksel işleçlerin nasıl çalıştığını örneklemek üzere gelin farklı bir program yazalım.

Örnek1: Yurtdışından dolar para birimi üzerinden satılan bir kaç ürün almak isteyelim. Bunların TL karşılığında neye tekabül ettiğini bulalım. Tabiki doların TL karşılığını değişken değeri olarak vereceğiz. Almak istediğimiz ürünlerin de dolar cinsinden tutarına sahibiz.

saatFiyati adlı değişken almak istediğimiz saatin dolar para birimi cinsinden tutarını, telefonFiyati değişkeni ise almak istediğimiz telefonun dolar para birimi cinsinden tutarını içerisinde tutmaktadır.

Programımız yurtdışından almak istediğimiz bu iki ürün için o günkü dolar kuru olan 3.45 TL karşılığı ile alışveriş sonrasında toplam harcamamız gereken toplam tutarı hesapladı.


Örnek2: Kendi arabamız ya da aile arabamızın ne kadar yaktığını hesaplayalım. Varsayalım ki babanız sizden böyle bir program yazmanızı istedi. Genel yaklaşım -ya da algoritma diyelim- şu şekilde olabilir: Bir miktar yol katederiz, bunun bir şekilde kaydını tutarız, o sırada ne kadar tutarda yakıt harcadığımızı tespit ederiz. Örneğin, 236 km yol aldık ve 75 TL yakıt harcadık. Hadi 1 km yolu ne kadar liralık yakıtla katettiğimizi bulalım.

Kodumuz katettiğimiz toplam yolu adlı toplamYol değişkende, bu yol katedildiğinde harcanan tutarı ise toplamTutar adlı değişkende saklamakta ve 3. satırda görüleceği üzere

ile bölme işlemini yapıp fiyat değişkeninde saklamaktadır. Her zamanki gibi bunu da yaz komutu ile yazdırmaktayız.

results matching ""

    No results matching ""