Mantıksal İşleçler (ve, veya, değil)

İlişkisel ifadeleri mantık işleçleri ile birbirine bağlayabiliriz. İsterseniz öncelikle basit mantık kurallarını bir hatırlayalım:

İşleç Sembolü Anlamı
ve Her iki ifade birlikte doğru olunca doğru olur
veya İki ifadeden birisinin doğru olması yeterli
değil Doğruysa yanlış, yanlışsa doğruya dönüşür

Şimdi bir örnek uygulama üzerinde mantıksal işleçlerin nasıl çalıştığını görelim:

ve işleci örneği

Örneğin ehliyet kursuna yazılabilmek için gerekli olanlar ile alakalı bir program geliştirelim. Bildiğimiz üzere ehliyet alabilmek için 1) 18 yaşını doldurmak, 2) kurs ücretini karşılamak şeklinde 2 koşul belirtebiliriz. Bu koşulları mantıksal işleçler yardımıyla denetleyelim.

Yukarıdaki paragraftan da anladığımız üzere bu iki koşulun birden doğru olması gerekir. Hangi mantıksal işlecini kullanmalıyız sorusunu "ve" işleci diyerek cevaplandırabiliriz.

Şimdi koda bakalım:

veya işleci örneği

Bu sefer alışverişe çıkacağımızı varsayalım. Alışverişe gidebilmek için ne gerekir? Ya nakit para ya da limiti olan bir kredi kartı. İkisinden birisinin olması bu iş için gereklidir. Mantıksal işleçler yardımı ile bu koşulları denemek istesek ne kullanırız? Çok doğru tahmin ettiniz "veya".

Kodlarımızı TPD editörü üzerinde aşağıdaki kod bölütünü kopyala yapıştır yaparak deneyebiliriz.

Editörün son satırdaki ifade için doğru ya da yanlış değerleri ürettiğine dikkat edelim. Yaş ya da para değerleri üzerinde değişiklik yapabilir, sonuçları gözlemleyebiliriz.

Başka bir örnek

Şöyle başka bir örnek: Kişinin yaşının 20 ile 30 arasında olup olmadığını anlayan programı geliştirelim:

Burada 2. satırda ve mantıksal işlecini kullanarak bunu başarabiliriz. Bu işleç sağdaki ve soldaki iki ifadenin de birden doğru olması durumunda doğru sonucunu üretecektir. Aksi durumda, yani en az birisinin hatalı olması (yaşın 10, ya da 40 olması gibi) durumunda yanlış sonucunu alıyor olacağız.

Özetleyecek olursak

Yukarıda bahsettiğimiz örnekleri nasıl kodlayacağımıza aşağıdaki tablodan bakabiliriz:

İşleç Örnek kullanımı Anlamı
ve yaş >= 18 ve para >= 2000 Yaş en az 18 ve en az 2000 TL para
veya nakitPara >= 100 veya kartLimiti >= 100 100₺ den fazla nakit para veya 100₺ den fazla kart limiti
değil !(yaş >= 18) Yaş 18'den küçük

results matching ""

    No results matching ""